Quy định mới về kinh doanh dịch vụ giao nhận với hiệu lực từ 20/2

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện buôn bán dịch vụ chuyển phát nhanh và dừng bổn phận đối mang nhà buôn kinh doanh dịch vụ chở hàng nhỏ lẻ.

Trong ấy, về điều kiện marketing dịch vụ vận tải, nhà buôn buôn bán những dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ gửi hàng bắt buộc đáp ứng các điều kiện đầu tư, buôn bán theo quy định của luật pháp đối có dịch vụ đó.

Doanh nhân tiến hành 1 phần hoặc mọi hoạt động marketing vận tải bằng phương tiện điện tử sở hữu kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc những mạng mở khác, ko kể việc đáp ứng theo quy định của pháp luật đối sở hữu các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ những quy định về thương nghiệp điện tử.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện đối có nhà đầu tư nước ngoại trừ buôn bán dịch vụ chuyển hàng.

Dừng bổn phận

Nghị định cũng quy định về giới hạn bổn phận đối với thương gia buôn bán dịch vụ gửi hàng hoá. Theo ấy, dừng nghĩa vụ là hạn mức tối đa mà thương nhân buôn bán dịch vụ vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bạn đối mang những tổn thất phát sinh trong giai đoạn đơn vị thực hiện dịch vụ vận chuyển theo quy định.

Trong nếu luật pháp liên quan có quy định về ngừng trách nhiệm của thương nhân marketing dịch vụ gửi hàng thì thực hành theo quy định của luật pháp liên quan.

Trường hợp luật pháp tương tác ko quy định giới hạn trách nhiệm thì giới hạn bổn phận của thương gia buôn bán dịch vụ chở hàng ghép do những bên thỏa thuận. Trường hợp những bên ko mang thỏa thuận thì thực hiện như sau: nếu khách hàng không có thông báo trước về giá trị hàng hóa thì ngừng trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối có mỗi đề nghị bồi thường; trường hợp khách hàng đã thông tin trước về giá trị hàng hóa và được nhà buôn kinh doanh dịch vụ chở hàng ghép xác nhận thì giới hạn trách nhiệm sẽ ko vượt quá giá trị của hàng hóa đấy.

Giới hạn trách nhiệm đối sở hữu nếu thương nhân marketing dịch vụ chở hàng cty thực hiện nhiều công đoạn mang quy định dừng trách nhiệm khác nhau là dừng nghĩa vụ của quá trình mang giới hạn bổn phận cao nhất.

Nghị định mang hiệu lực từ 20/2/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *